We gaan weer versoepelen!

Sinds de opening op 1 mei jl. zijn er al een aantal versoepelingen geweest, maar de versoepelingen van 5 juni zijn van invloed op ons zwembad. Vandaar dat we de versoepelingen bij je onder de aandacht brengen.

De maatregelen die voor het zwembad gelden staan in het Protocol Verantwoord Zwemmen. Dat Protocol dat per 5 juni geldt vind je hier.

Uiteraard blijven de gewone regels nog wel van kracht. Neem de gebruikelijke hygiëne regels in acht en houdt 1,5 meter afstand.

Tijdens het banenzwemmen geldt de 1,5 meter afstand ook, behalve als je elkaar passeert of inhaalt. Bij het recreatief zwemmen gelden de afstandsregels altijd. Zoek elkaar dus niet op.

We vragen je nog altijd om voor je bezoek aan het zwembad naar het toilet te gaan en toilet gebruik binnen het zwembad tot een minimum te bepreken.

Nieuw is dat de douches weer zijn geopend, maar let op dat de 1,5 meter in acht genomen dient te worden.

Je vragen je nog wel te reserveren met je abonnement of online een entreeticket kopen.

Veel zwemplezier allemaal!