Zwemmen

Bezoekers Reglement

Bestuur Stichting Zwembad De Waterlelie

Om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven. De huisregels hangen bij de entree zodat iedere bezoeker er kennis van kan nemen. Met het betreden van het zwembad geeft u aan zich te houden aan de geldende huisregels. 

 • Om gebruik te maken van ons zwembad dient u een geldig toegangsbewijs te tonen/kopen.
 • U betreedt het zwembad op eigen risico.
 • U mag uw eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengen.
 • Gedraagt u zo dat de andere bezoekers ook plezier hebben.
 • De aanwijzingen van het personeel dient u te allen tijde op te volgen.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd
 • Wij adviseren om medische problemen kenbaar te maken bij het personeel.
 • Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in het bezit van een zwemdiploma.
 • Voor de veiligheid van kinderen zonder diploma adviseren wij het dragen van zwembandjes.
 • Om gebruik te mogen maken van het diepe bad is een zwemdiploma verplicht. Het personeel bepaalt of de zwemvaardigheid voldoende is. Bezoekers die niet, of onvoldoende zwemvaardig zijn, zwemmen in het ondiepe bad.
 • Meegebrachte  spelmateriaal zijn niet toegestaan in het zwembad.
 • Duiken in het ondiepe bad is niet toegestaan.
 • Langdurig douchen is niet toegestaan.
 • Bij (naderend) onweer moet iedereen direct uit het water en naar de omkleedruimtes/overkapping gaan. Instructies van het zwembadpersoneel worden voor uw eigen veiligheid opgevolgd.
 • Hardlopen en bal(spelen) op de perrons en in de kleedruimte is niet toegestaan
 • Het meebrengen en gebruik van glaswerk is niet toegestaan.
 • Alcohol misbruik en/of drugsgebruik is niet toegestaan.
 • Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • De duikplanken dienen volgens de voorschriften te worden gebruikt. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om zijwaarts van de planken te springen, met meerdere personen tegelijk op de plank te staan of om onvoldoende afstand te houden.
 • De glijbaan dient volgens de voorschriften te worden gebruikt. Het is niet toegestaan om met meerderen tegelijk te glijden, onvoldoende afstand te houden of om boven of in het verloop van de glijbaan te stoppen en te blijven zitten.
 • Het gebruik van film en fotoapparatuur zonder voorafgaande toestemming is niet toegestaan.

Bezoekers die zich niet houden aan bovengenoemde huisregels, wordt de toegang tot het zwembad ontzegd, zonder recht op teruggave van de toegangsprijs. Bij strafbare feiten zoals diefstal, agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan.

Stichting Zwembad de Waterlelie of haar personeel is niet verantwoordelijk voor verlies, schade, diefstal of lichamelijk letsel en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.