We gaan weer versoepelen!

Sinds de opening op 1 mei jl. zijn er al een aantal versoepelingen geweest, maar de versoepelingen van 5 juni zijn van invloed op ons zwembad. Vandaar dat we de versoepelingen bij je onder de aandacht brengen.

De maatregelen die voor het zwembad gelden staan in het Protocol Verantwoord Zwemmen. Dat Protocol dat per 5 juni geldt vind je hier.

Uiteraard blijven de gewone regels nog wel van kracht. Neem de gebruikelijke hygiëne regels in acht en houdt 1,5 meter afstand.

Tijdens het banenzwemmen geldt de 1,5 meter afstand ook, behalve als je elkaar passeert of inhaalt. Bij het recreatief zwemmen gelden de afstandsregels altijd. Zoek elkaar dus niet op.

We vragen je nog altijd om voor je bezoek aan het zwembad naar het toilet te gaan en toilet gebruik binnen het zwembad tot een minimum te bepreken.

Nieuw is dat de douches weer zijn geopend, maar let op dat de 1,5 meter in acht genomen dient te worden.

Je vragen je nog wel te reserveren met je abonnement of online een entreeticket kopen.

Veel zwemplezier allemaal!

Zwemmen in coronatijd!

Op 1 mei 2021 is Zwembad de Waterlelie open vanaf 13:30 uur. Nog wel met een aantal beperkingen van de geldende Coronamaatregelen, maar dat maakt het plezier van het zwemmen niet minder.

Coronamaatregelen

De maatregelen die voor het zwembad gelden staan in het Protocol Verantwoord Zwemmen. Dat Protocol vind je hier.

Inmiddels mag er naast banenzwemmen en zwemles volgen ook recreatief worden gezwommen (‘vrij zwemmen’). De duikplanken, glijbanen en de zonneweide zijn dan ook open.

In het water geldt de 1,5 meter regel niet. Zodra je het water verlaat dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden.

Kom met je zwemkleding aan onder de gewone kleren naar het zwembad en kleed je bij het bad om. Na afloop kunnen de kleedruimtes gebruikt worden. Probeer het toilet gebruik tot een minimum te beperken.

Reserveer of koop een ticket

Het is verplicht om vooraf jouw bezoek te reserveren. Heb je een abonnement? Dan reserveer je hier je tijd waarop jij een duik in het zwembad wilt nemen!

Je abonnement ligt voor je klaar bij de kassa en kan je meenemen de eerst volgende keer dat je komt zwemmen.

Heb je geen abonnement? Koop dan hier een entreeticket! Ook daarmee reserveer je een tijdsblok.

Beste Zwemmers

De opening van het zwembad op 1 mei a.s. komt nu heel dichtbij. Wij zijn er straks helemaal klaar voor! Op dit moment gelden nog de coronamaatregelen. Voor zwembaden zijn de regels vastgelegd in het Protocol Verantwoord Zwemmen.

Hoewel het nog geen 1 mei is en de regels mogelijk op 28 april worden versoepeld willen wij jullie daarover alvast informeren.

Onderstaande is dus afhankelijk van de versoepelingen per 28 april a.s. 

Op dit moment geldt volgens het Protocol dat wij het aantal bezoekers in het zwembad actief moeten bewaken en dat zwemmers zich moeten registeren. Om dat te doen zal net als vorig jaar met een reserveringssysteem en met tijdsblokken worden gewerkt. Reserveren zal in de week voor de opening mogelijk worden gemaakt. In het zwembad is het alleen toegestaan om banen te zwemmen en om te (school)zwemlessen. In het water hoeft de 1,5 meter maatregel niet gehanteerd te worden. We verwachten dan ook dat er voor iedereen voldoende ruimte is om in een bepaald tijdsblok te komen zwemmen. 
Recreatief zwemmen is op dit moment niet toegestaan. De duikplanken en de glijbanen zijn dus dicht. Verder zal gevraagd worden zoveel als mogelijk thuis om te kleden en minimaal gebruik te maken van het toilet. 

Houd de website en Social media in de gaten. Wij houden jullie komende weken op de hoogte over de maatregelen en mogelijke versoepelingen daarvan. 

Bestel nu je zwemabonnement 2021!

We gaan weer beginnen! De verkoop voor de abonnementen voor het zwemseizoen 2021 gaat van start. Afgelopen najaar zijn we begonnen met de renovatie en er wordt nog altijd hard gewerkt op het zwembad op tijd klaar te hebben.

Door het Coronavirus hadden we in het zwemseizoen 2020 met veel beperkingen te maken. Hoe komend seizoen eruit ziet weten we niet. We zitten nog steeds in een lock down en er gelden veel beperkende maatregelen. Het kan dus mogelijk zijn dat we ook komend seizoen met de nodige beperkingen (aantallen, reserveren etc.) te maken hebben. Beperkende maatregelen geven geen recht op restitutie van kosten of annulering van het abonnement.

Kijk hier voor meer informatie over het bestellen van je abonnement!

Tot en met 17 april 2021 geldt het voorverkooptarief. Vanaf 17 april 2021 geldt het reguliere seizoenstarief. Klik hier voor alle tarieven.

Vanwege corona organiseren we voor dit seizoen geen bestelavonden. Lukt het je niet om via de website abonnementen te bestellen? Stuur dan een email naar info@zwembaddewaterlelie.nl.

Over het ophalen van het abonnement volgt meer info en zal afhangen van de geldende maatregelen.

Opgeven van kinderen voor de zwemlessen kan ook via de mail op info@zwembaddewaterlelie.nl. Geef naam en geboortedatum van het kind door en laat weten voor welk diploma en op welk tijdstip het kind wil lessen.

Huisregels zwembad

Bezoekers Reglement

Bestuur Stichting Zwembad De Waterlelie

Om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven. De huisregels hangen bij de entree zodat iedere bezoeker er kennis van kan nemen. Met het betreden van het zwembad geeft u aan zich te houden aan de geldende huisregels. 

 • Om gebruik te maken van ons zwembad dient u een geldig toegangsbewijs te tonen/kopen.
 • U betreedt het zwembad op eigen risico.
 • U mag uw eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengen.
 • Gedraagt u zo dat de andere bezoekers ook plezier hebben.
 • De aanwijzingen van het personeel dient u te allen tijde op te volgen.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd
 • Wij adviseren om medische problemen kenbaar te maken bij het personeel.
 • Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in het bezit van een zwemdiploma.
 • Voor de veiligheid van kinderen zonder diploma adviseren wij het dragen van zwembandjes.
 • Om gebruik te mogen maken van het diepe bad is een zwemdiploma verplicht. Het personeel bepaalt of de zwemvaardigheid voldoende is. Bezoekers die niet, of onvoldoende zwemvaardig zijn, zwemmen in het ondiepe bad.
 • Meegebrachte  spelmateriaal zijn niet toegestaan in het zwembad.
 • Duiken in het ondiepe bad is niet toegestaan.
 • Langdurig douchen is niet toegestaan.
 • Bij (naderend) onweer moet iedereen direct uit het water en naar de omkleedruimtes/overkapping gaan. Instructies van het zwembadpersoneel worden voor uw eigen veiligheid opgevolgd.
 • Hardlopen en bal(spelen) op de perrons en in de kleedruimte is niet toegestaan
 • Het meebrengen en gebruik van glaswerk is niet toegestaan.
 • Alcohol misbruik en/of drugsgebruik is niet toegestaan.
 • Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • De duikplanken dienen volgens de voorschriften te worden gebruikt. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om zijwaarts van de planken te springen, met meerdere personen tegelijk op de plank te staan of om onvoldoende afstand te houden.
 • De glijbaan dient volgens de voorschriften te worden gebruikt. Het is niet toegestaan om met meerderen tegelijk te glijden, onvoldoende afstand te houden of om boven of in het verloop van de glijbaan te stoppen en te blijven zitten.
 • Het gebruik van film en fotoapparatuur zonder voorafgaande toestemming is niet toegestaan.

Bezoekers die zich niet houden aan bovengenoemde huisregels, wordt de toegang tot het zwembad ontzegd, zonder recht op teruggave van de toegangsprijs. Bij strafbare feiten zoals diefstal, agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan.

Stichting Zwembad de Waterlelie of haar personeel is niet verantwoordelijk voor verlies, schade, diefstal of lichamelijk letsel en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.